تازه نوشته ام داغ بخوانید
photo-obvious

سخن بدیهی

اینکه با داشتن دغدغه رشد و توسعه خود « شنیدن هر جمله ای از هر انسانی با هر سطح فکری می‌تواند یک درس برایمان باشد» درست. اینکه می‌گویند: «نپرسید

mahbubeh-bahari-photo

چند نکته باریکتر از مو

نقص‌ها/ فخرفروشی/ برکت زمان/ باورها نامه ای به فرزند نداشته‌ام این را بخوان وقتی از بازی های کودکانه فاصله گرفتی و بیشتر به وجودت می‌اندیشی وقتی از چرایی‌ها بیرون

mahbubeh-bahari-photo

تنها علت غرورت، خودت باش

نامه‌ای به فرزند نداشته‌ام اگر روزی به تو گفتم که رسیدن به شادی، غرور و خوشبختی تو هیچ فرقی برای من ندارد؛ از من غمگین مباش، با این حرف